Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ (ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ).ΤΟ ΤΑΦΙΚΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ (ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ)
 ΟΙ ΕΜΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ  ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΛΙΝΩΔΙΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ,
ΕΠΙ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ : Το Ρωμαϊκό ταφικό μνημείο Ερμιόνης, βρέθηκε το 1988 και 1990 σε τμήματα κατά τις ανασκαφές που έγιναν στο οικόπεδο ΟΤΕ Ερμιόνης. Το 2003 έγινε μια μελέτη η οποία όμως δεν προχώρησε διότι στερούνταν αναστηλωτικού μέρους. Το μνημείο τοποθετήθηκε μπροστά από το τότε Κοινοτικό κατάστημα Ερμιόνης και νυν Λιμεναρχείου. 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ :   “Επιλογή χώρου τοποθέτησης της Ρωμαϊκής σαρκοφάγου που βρίσκεται μπροστά από το Λιμεναρχείο Ερμιόνης” 
  1. Αίτημα με α. π. 8980/29-11-2013 της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης προς τη Δ΄ Εφορεία Προϊστορικών και κλασικών Αρχαιοτήτων Ναύπλιο για έγκριση του χώρου δημιουργίας του μνημείου.
  2. Απάντηση της Δ/ντριας της Εφορείας κ. Άλκηστης Παπαδημητρίου προς τον κ. Ιωάννη Κρητσωτάκη Πρόεδρο της Δημ. Κοιν. Ερμιόνης στις 27/1/2014 με α.π. Φ1/48980πέ. “Σχετικά με το θέμα και κατόπιν αυτοψίας εκπροσώπου της Υπηρεσίας μας σας ενημερώνουμε ότι προσφορότερος χώρος για την τοποθέτηση του ταφικού μνημείου..... ασκεπές οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Ερμιονίδας που βρίσκεται ανατολικά του κτιρίου ΟΤΕ Ερμιόνης και απέναντι από το αναστηλωμένο τμήμα του αρχαίου τείχους της πόλης. .....για να προχωρήσει η διαδικασία αδειοδότησης του έργου από το ΥΠΠΟΑ, απαραίτητη είναι η παράδοση από το Δήμο της μελέτης του κ. Γεωργίου Αντωνίου”.  
  3. Με νέο έγγραφο ο πρόεδρος κ. Ι. Κρητσωτάκης, με ημ/νία 6/2/2014 και α.π. 52, ενημερώνει την Δ΄Εφορεία Π.&Κ.Α. Ναυπλίου σχετικά με την επιλογή του χώρου για τη δημιουργία του μνημείου, ενημερώνοντας για την διαφορετική άποψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ότι: “Δεν μπορεί να δεσμεύσει ένα δημοτικό οικόπεδο για ενενήντα εννιά χρόνια, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για άλλους κοινωνικούς σκοπούς .....” και ζητά να βρεθεί άλλος χώρος προτείνοντας: α)Το αναστηλωμένο τμήμα του αρχαίου τείχους της πόλης. β) Έμπροσθεν του Λιμεναρχείου Γ) Εντός του αλσυλλίου “Μπίστι”. 
  4. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας την 1/4/2014 με αριθμό απόφασης 117/2014 δεν εγκρίνει την απόφαση με αρ. 11/2014 της Δ.Κ. Ερμιόνης σχετικά με επιλογή άλλων χώρων από αυτόν που προτείνει η Δ΄εφορεία, και αποφασίζει κατά πλειοψηφία να κάνει δεκτή την επιλογή του χώρου τον οποίο προτείνει η Δ. εφορεία, με το σκεπτικό ότι εάν υπάρξει άρνηση κινδυνεύει να μην γίνει ποτέ το έργο. Η απόφαση διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο της Δ.Κ. Ερμιόνης, στην Οικονομική Επιτροπή και την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για να προβούν σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την άμεση υλοποίηση του έργου και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για έλεγχο νομιμότητας.        
  5. Στις 11/10/2016  και αρ. απόφασης 21/2016, το Συμβούλιο της Δ.Κ. Ερμιόνης, με παρόντα μόνο τα μέλη της πλειοψηφίας, προτείνει: α) την ανάκληση της απόφασης υπ. αριθμ. 117/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας. β) προτείνει νέο χώρο για το μνημείο έναντι της οικίας του κ. Στυλιανού Αντουλινάκη γ) να διαβιβαστεί η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση δ) να διαβιβαστεί η απόφαση στην Δ΄Εφορεία Π.&Κ.Α. ε) Να διαβιβαστεί η απόφαση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας.  
  6. Στις 6/12/2016 με αριθμό απόφασης 221/2016 το Δημοτικό Συμβούλιο κάνει δεκτή την απόφαση υπ. αριθμ. 21/2016 της Δ.Κ. Ερμιόνης και ακυρώνει την απόφαση 117/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας. 
  7. Κατά τη συνεδρίαση της 16/5/2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας απεδέχθη να παραλάβει την εγκεκριμένη μελέτη αναστήλωσης, στερέωσης, χωροθέτησης και δια μόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του κ. Γεωργίου Αντωνίου, η οποία αφορούσε το Ρωμαϊκό ταφικό μνημείο Ερμιόνης. Επίσης απεδέχθη να παραχωρήσει τη χρήση μέρους του δημοτικού οικοπέδου ανατολικά του κτηρίου του ΟΤΕ Ερμιόνης στο ΥΠ.ΠΟ.Α.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η Δημοτική αρχή και η Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης αναγκάστηκαν να αποδεχθούν και να εφαρμόσουν την απόφαση 117/2014 και να ακυρώσουν τις ... “ακυρωτικές” αποφάσεις 21/2016 της Δ.Κ. Ερμιόνης και 221/2016 του Δήμου Ερμιονίδας τις οποίες οι ίδιοι είχαν λάβει. 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ:   Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και μεθοδικότητα και πάντοτε σύμφωνα με τη μελέτη και τις εισηγήσεις - γνωμοδοτήσεις αρμοδίων και ειδικών πρέπει να μπουν οι βάσεις και να διερευνηθούν όλες οι δυνατές παράμετροι για την υλοποίηση του έργου. Η μελέτη και οι μακέτες είναι μόνο η αρχή.  

Για τη ΔΥΝΑΤΗ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ
Γιάννης Γεωργόπουλος


Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

"Δυνατή Ερμιονίδα" Ομάδα Φούρνων.

Τετάρτη, 26/04.2017
Προς: Κατοίκους Τοπικής Κοινότητας Φούρνων


Αγαπητοί μου Συγχωριανοί,

Χριστός Ανέστη ! Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά !

Τοποθετούμαι δημόσια μέσω αυτής της επιστολής , διότι η κατάσταση στην Τοπική μας Κοινότητα έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, όπως άλλωστε και πολλοί από σας το έχετε αντιληφθεί.

Την Κυριακή των Βαΐων, είχε οριστεί από την μονίμως απούσα Πρόεδρό μας « ΈΚΤΑΚΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» με θέμα: Ψήφιση Πίστωσης Χρημάτων για την γιορτή της Πρωτομαγιάς στα Παππούλια ή μεταφορά των χρημάτων αυτών για άλλο έργο της Κοινότητας Φούρνων. Πρόσκληση έλαβα την προηγούμενη μέρα (Σάββατο του Λαζάρου). Προσωπικά, δεν παρευρέθηκα στο συμβούλιο για λόγους Αρχής.

Δεν μπορώ να αντιληφθώ τους λόγους που καθιστούν το θέμα αυτό έκτακτο και δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποιο σκεπτικό η Πρόεδρος όρισε το «Έκτακτο» Συμβούλιο το πρωινό, που γινόταν η χειροτονία του νέου μας Ιερέα.

Κατά την γνώμη μου, ήταν μέγα σφάλμα, αν δεν υπήρχε κάποιος σκοπός.

Ας περάσουμε τώρα στο αποτέλεσμα του συμβουλίου. Χρηματικό ποσό, το οποίο οριζόταν για την εκδήλωση της Πρωτομαγιάς στα Παππούλια, δεν έγινε αποδεκτό γι΄αυτόν τον σκοπό, αλλά ζητήθηκε τα χρήματα αυτά να διατεθούν για την τσιμεντόστρωση αγροτικού δρόμου.

ΤΟ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ! Χρηματικό ποσό για Πολιτιστικό σκοπό γίνεται ΤΣΙΜΕΝΤΟ!

Η Πρωτομαγιά στα Παππούλια έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια με αγώνα από τους Κατοίκους, τα Παλαιότερα Τοπικά Συμβούλια και Φορείς του Χωριού μας. Κι έρχεται τώρα η Πρόεδρος της απουσίας, της αδιαφορίας και της αδράνειας να τα καταργήσει;

Το αφήνω και αυτό στην κρίση σας…


Με εκτίμηση,

Ελένη Δημαράκη – Προσίλη,
Τοπική Σύμβουλος Φούρνων Δυνατής Ερμιονίδας.

Υ.Γ. Πολλοί Φουρνιώτες θα συνεχίσουμε την παράδοση και την μέρα αυτή θα είμαστε όπως κάθε χρόνο στα Παππούλια για να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά!!!

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Νέες εξελίξεις σχετικά με την Αποκατάσταση της Χωματερής στο Σταυρό Διδύμων.Δίδυμα 05/04/2017


Νέες εξελίξεις σχετικά με την Αποκατάσταση της Χωματερής στο Σταυρό Διδύμων.

Καλορίζικα…!!!

Στις 29 Μαρτίου μας επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου μαζί με τεχνικό κλιμάκιο !!! Ο Λόγος ; Αποκατάσταση χωματερής στο Σταυρό Διδύμων στην οποία είχαν καλεστεί από τον Δήμαρχο μόνο οι αρχηγοί των παρατάξεων .Το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος έκανε ενημέρωση στους Δημοτικούς Συμβούλους και είπε ότι τους ανακοίνωσε απόφαση ο Περιφερειάρχης να αποκατασταθούν όλα τα απορρίμματα της Ερμιονίδας στην υπέρ χωματερή στο Σταυρό Διδύμων!!!!( δηλαδή τα απορρίμματα από τον κάμπο Κρανιδίου Φλάμπουρα ,και της νέας χωματερής στα Δίδυμα και όπου αλλού υπάρχουν ).Η παράταξη μας<< Δυνατής Ερμιονίδα>> διαφώνησε με την απόφαση του Περιφερειάρχη και καταθέσαμε προμελέτη για στεγανοποίηση εδάφους με αναλυτικά κοστολόγια μόνο για τα απορρίμματα που υπάρχουν στο χώρο.

Δυστυχώς στο συμβούλιο παρόλο που παραβρίσκονταν 2 Δημοτικοί Σύμβουλοι από τα Δίδυμα και ο Πρόεδρος της Κοινότητας, δεν τόλμησε κανένας να πάρει τον λόγο και να εκφράσει την άποψη του !!!

Σας ρωτούμε λοιπόν κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Διδύμων και κύριε Πρόεδρε Διδύμων να μας απαντήσετε Δημόσια :

1) Ποια είναι η θέση σας ;;;

2) Συμφωνείτε με την απόφαση του Περιφερειάρχη ;;; 

3) Είναι στο πρόγραμμά σας τα Δίδυμα να γίνουν ο Σκουπιδότοπος της Ερμιονίδας;;; 

4) Έχετε την έγκριση του τοπικού συμβουλίου και των κατοίκων;;;

5) Θα ξαναχτυπήσουν οι καμπάνες της εκκλησίας ή έχει πάρει άδεια ο Καμπανάρχης;;;

6) Το κέντρο τοξοβολίας που σας υποσχέθηκε ο Περιφερειάρχης ότι θα δημιουργήσει στον χώρο του Σταυρού μόλις τελειώσει η αποκατάσταση !!! Θα πάτε τα παιδιά σας να μάθουν τοξοβολία;;;

Σοβαρευτείτε και σηκώστε και σεις κάποια στιγμή το ανάστημά σας !!! Φτάνει πια η υποταγή !!!

Εμείς απαιτούμε ισότιμη μεταχείριση με τους υπόλοιπους Δημότες της Ερμιονίδας !!!

Η ομάδα της<< Δυνατής Ερμιονίδας Διδύμων >>δεν πρόκειται να παράσχει καμία συναίνεση σε οποιαδήποτε προσπάθεια μεταφοράς άλλων απορριμμάτων από οποιονδήποτε άλλον Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου . 

Προτείνουμε ανοικτή συγκέντρωση για ενημέρωση στην πλατεία του χωριού μας για να πάρουν θέση και οι χωριανοί μας .

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Η ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ<< ΔΥΝΑΤΗΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΔΙΔΥΜΩΝ>>Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

"Δυνατή Ερμιονίδα" Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα για την επίλυση του προβλήματος της υπερχωματερής στα Δίδυμα και την αποκατάσταση του χώρου.Με Σοβαρότητα και υπευθυνότητα για την επίλυση του μεγάλου προβλήματος της υπερχωματερής στα Δίδυμα και την αποκατάσταση του χώρου.

Η σημερινή τραγική κατάσταση : 
Η γνωμάτευση του ΙΓΜΕ. 

Νοέμβριος 2016


Απαιτείται τροποποίηση των υφιστάμενων μελετών αποκατάστασης που έχουν κατατεθεί στο Δήμο Ερμιονίδας και τη Περιφέρεια, η έγκρισή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και ενδεχόμενα η έκδοση νέων διοικητικών αποφάσεων.Η μελέτη αποκατάστασης θα πρέπει να συμπεριλάβει, πλέον των απορριμμάτων του Χ.Α.Δ.Α. και των δεμάτων, το σύνολο των πέριξ του Χ.Α.Δ.Α. απορρίψεων, τόσο αυτών που είναι συγκεντρωμένες στους χώρους, όσο και αυτών που είναι διάσπαρτες κοντά στην αρχική χωματερή. Στις 29/3/2017 επισκέφθηκε τον χώρο του Χ.Α.Δ.Α. ο Περιφερειάρχης κ. Τατούλης και ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χειβιδόπουλος πλαισιωμένοι από τεχνικούς παράγοντες των αρμόδιων υπηρεσιών. 
Ο επικεφαλής της "Δυνατής Ερμιονίδας" και Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γιάννης Γεωργόπουλος, παρέστη, κατόπιν προσκλήσεως, στον χώρο και αφού ενημερώθηκε αρμοδίως, παρέδωσε στον κ. Περιφερειάρχη, ως αρμόδιο για την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. Διδύμων, επιστημονικά τεκμηριωμένη και κοστολογημένη προμελέτη αποκατάστασης του χώρου, προσφορά της Δημοτικής παράταξης "Δυνατή Ερμιονίδα".ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΙΔΥΜΩΝ
Α.Τ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μονάδα Μέτρησης Κωδικός Αναθεώρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδος Μερική Δαπάνη
1 Κατασκευή συμπιεσμένου επιχώματος 0,20 m m3 ΥΔΡ 6080 700.00 0.35 245.00
2 Κατασκευή αργιλικού υποστρώματος στεγανοποίησης 0,20 m (συμπύκνωση με συνήθη χρήση δονητικών οδοστρωτήρων) m3 ΥΔΡ 7001 700.00 6.80 4,760.00
3 Μεμβράνη στεγάνωσης HDPE 2 mm m2 OIK 7912 4,500.00 4.51 20,295.00
4 Γεωύφασμα 600 gr/m2 m2 ΟΙΚ-7912 4,500.00 4.00 18,000.00
5 Κατασκευή στρώσης αποστράγγισης 0,20 m από χαλίκι 16/32 m3 ΥΔΡ-6204 700.00 5.00 3,500.00
6 Γεωύφασμα 300 gr/m2 m2 ΟΙΚ-7912 4,500.00 3.00 13,500.00
7 Διάστρωση με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου πραστασίας γεωυφάσματος m3 ΥΔΡ 613 700.00 5.00 3,500.00
8 Επένδυση πρανών με φυτική γη πάχους 0,30 m m2 ΟΔΟ 1610 4,500.00 1.00 4,500.00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 68,300.00
Προστίθεται ΓΕ και ΟΕ 18% 12,294.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 80,594.00
ΦΠΑ 24% 19,342.56
ΣΥΝΟΛΟ 99,936.56


Α.Τ.:       1
Άρθρο: ΥΔΡ 6080
Κωδικός Αναθεώρησης           ΥΔΡ 6080          100%
Κατασκευή  επιχώματος  συμπιεσμένου από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου
και με την επί τόπου αξία του νερού διαβροχής.
Ο  βαθμός  συμπυκνώσεως  δεν  πρέπει να είναι κατώτερος από 95%.
Για την κατασκευή ενός κυβικού μέτρου συμπιεσμένου αναχώματος από
υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου.
Τιμή ανά m3 ετοίμου συμπιεσμένου επιχώματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών
διατομών.
(1 m3)

A.T.: 2
Άρθρο:      ΥΔΡ 7001.ΣΧ
Κωδικός Αναθεώρησης           ΥΔΡ 7001    100%

Κατασκευή στρώσης στεγάνωσης με κατάλληλα αργιλικά υλικά.
Στην τιμή περιλαμβάνονται: η διαλογή, η απόκτηση και μεταφορά του υλικού στο χώρο, η απόρριψη των μη κατάλληλων υλικών, η ανάμιξη και τυχόν διαβροχή στον  χώρο εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση, η διαβροχή και η διάστρωση  του μίγματος σε στρώσεις των 20 cm,  η  συμπύκνωση  του  επιχώματος  μέχρι  επιτεύξεως  του  εργαστηριακά οριζόμενου  βαθμού συμπύκνωσης και γενικά κάθε εργασία, υλικό και μικρoυλικό που αν και δεν κατονομάζεται  ρητά  είναι  απαραίτητο  για  την  άρτια  και  έντεχνη κατασκευή γεωλογικού φραγμού διαπερατότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη.
Τιμή ανά m3.
(1 m3)
A.T.: 3
Άρθρο:      OIK 7912.ΣΧ1
Κωδικός Αναθεώρησης           OIK 7912    100%

Στεγάνωση με γεωμεμβράνη.
Κατασκευή  στρώσης  στεγάνωσης  αποτελούμενη   από   γεωμεμβράνη  υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE), πάχους 2,0 mm.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  της  γεωμεμβράνης, η μεταφορά  επί τόπου του έργου, η προσέγγιση στη θέση διάστρωσης κάθε ρολού, η εκτύλιξη  με χρήση μηχανικών μέσων, η διάστρωση, η προσωρινή και μόνιμη αγκύρωση, η συγκόλληση  των φύλλων με την μέθοδο του θερμού πυρήνα και την μέθοδο της εξέλασης, οι αλληλοεπικαλύψεις  και  η εξασφάλισή τους έναντι υφαρπαγής από τον άνεμο.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες για την  πραγματοποίηση  των προδιαγραφόμενων από την μελέτη του έργου και την  Τ.Σ.Υ.  δοκιμών συγκόλλησης ανεξαρτήτως μεθόδου δοκιμής (καταστροφικός ή μη  έλεγχος),  η δαπάνη για τοπικές επεμβάσεις - συγκολλήσεις με την μέθοδο της εξέτασης και δοκιμής των συγκολλήσεων αυτών, η  δαπάνη  για  την  πραγματοποίηση  όλων  των  απαιτουμένων εργαστηριακών  δοκιμών  και  του προγράμματος ελέγχου ποιότητας και επιβεβαίωσης των   χαρακτηριστικών  του  υλικού   καθώς   και  η   δαπάνη  σύνταξης   τεύχους (πιστοποιητικών, εγγυήσεως ελέγχου κ.λ.π.).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)  έτοιμης  στρώσης  στεγάνωσης (περιλαμβανομένων ανηγμένα των οποιονδήποτε αλληλοεπικαλύψεων,  αγκυρώσεων, φθορών κ.λ.π.) σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της δημοπράτησης.
(1 m2)
A.T.: 4
Άρθρο:      OIK N/791.ΣΧ
Κωδικός Αναθεώρησης           ΟΙΚ 7912    100%

Γεωύφασμα  βάρους  600 gr/m2
  από  μη  υφαντές  ίνες  πολυπροπυλαινίου, το οποίο τοποθετείται  επί  της  γεωμεμβράνης  για  την  προστασία  της  και κάτω από την αποστραγγιστική στρώση του χώρου διάθεσης απορριμμάτων.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του γεωυφάσματος,  οι παντός είδους μεταφορές από το εργοστάσιο παραγωγής μέχρι και την θέση ενσωμάτωσης στο έργο, η δαπάνη για ενδεχόμενη αποθήκευση στην περιοχή του έργου ή αλλού,  η διάστρωση, η κοπή και συρραφή των φύλλων, η εξασφάλισή  του  έναντι  υφαρπαγής  από τον άνεμο μέχρι κατασκευής  των  υπερκείμενων στρώσεων και γενικά κάθε δαπάνη για εργασία,υλικά και μικρουλικά η οποία αν και δεν περιγράφεται ρητά είναι  απαραίτητη  για την άρτια και έντεχνη διάστρωση του γεωυφάσματος.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την διενέργεια όλων  των  απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών και του προγράμματος ελέγχου ποιότητας  για την διαπίστωση- επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών του υλικού καθώς και η δαπάνη σύνταξης τεύχους(πιστοποιητικών, εγγυήσεων, ελέγχων κ.λ.π.).
   Τιμή  ανά  m2  διαστρωθέντος   γεωυφάσματος   (περιλαμβανομένων   ανηγμένα   των οποιονδήποτε  αλληλοεπικαλύψεων,  αγκυρώσεων,  φθορών  κ.λ.π.)  σύμφωνα  με  τις προδιαγραφές της μελέτης, τα εγκεκριμένα σχέδια, το άρθρο .... των Τ.Π. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
(1 m2)
A.T.: 5
Άρθρο:      ΥΔΡ 6204.ΣΧ1
Κωδικός Αναθεώρησης           ΥΔΡ 6204    100%

Κατασκευή στρώσης αποστράγγισης.
Κατασκευή αποστραγγιστικής στρώσης από καθαρά υλικά (χαλίκια), διαμέτρου 16-32mm σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης, και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η επί  τόπου  προμήθεια των υλικών και η διάστρωσή τους με ελαφρά συμπύκνωση.
Τιμή ανά m3 διαστρωμένου υλικού αποστραγγιστικής στρώσης.
(1 m3)
A.T.: 6
Άρθρο:      OIK 7912.ΣΧ2
Κωδικός Αναθεώρησης           ΟΙΚ 7912    100%

Γεωύφασμα διαχωρισμού 300 gr/m2.
Γεωύφασμα  βάρους  300 gr/m2  από  μη  υφαντές  ίνες  πολυπροπυλαινίου, το οποίο τοποθετείται  πάνω από την αποστραγγιστική στρώση του χώρου διάθεσης απορριμμάτων.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του γεωυφάσματος,  οι παντός είδους μεταφορές από το εργοστάσιο παραγωγής μέχρι και την θέση ενσωμάτωσης στο έργο, η δαπάνη για ενδεχόμενη αποθήκευση στην περιοχή του έργου ή αλλού,  η διάστρωση, η κοπή και συρραφή των φύλλων, η εξασφάλισή  του  έναντι  υφαρπαγής  από τον άνεμο μέχρι κατασκευής  των  υπερκείμενων στρώσεων και γενικά κάθε δαπάνη για εργασία, υλικά και μικρουλικά η οποία αν και δεν περιγράφεται ρητά είναι  απαραίτητη  για την άρτια και έντεχνη διάστρωση του γεωυφάσματος.
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την διενέργεια όλων  των  απαιτούμενων εργαστηριακών δοκιμών και του προγράμματος ελέγχου ποιότητας  για την διαπίστωση- επιβεβαίωση των χαρακτηριστικών του υλικού καθώς και η δαπάνη σύνταξης τεύχους (πιστοποιητικών, εγγυήσεων, ελέγχων κ.λ.π.).
Τιμή  ανά  m2  διαστρωθέντος   γεωυφάσματος   (περιλαμβανομένων   ανηγμένα   των οποιονδήποτε  αλληλοεπικαλύψεων,  αγκυρώσεων,  φθορών  κ.λ.π.)  σύμφωνα  με  τις προδιαγραφές της μελέτης,  και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
(1 m2)

A.T.: 7
Άρθρο:      ΥΔΡ 613.ΣΧ
Κωδικός Αναθεώρησης           ΥΔΡ 613     100%

Άμμος  αυτούσια από χείμαρρο ή ορυχείο διαστάσεων μέχρι 8 χιλ. μετά διαλογής διά  κοσκινίσματος. Στην τιμή περιλαμβάνεται η επιτόπου προμήθεια των υλικών και η διάστρωσή τους.
Τιμή ανά m3 διαστρωμένου υλικού στρώσης άμμου.
(1 m3)


Η Δημοτική παράταξη "Δυνατή Ερμιονίδα" δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι :

1. Δεν θα παράσχει καμία συναίνεση σε οποιαδήποτε προσπάθεια πρόχειρου κουκουλώματος των συσσωρευμένων απορριμμάτων.

2. Δεν θα παράσχει καμία συναίνεση σε οποιαδήποτε προσπάθεια μεταφοράς άλλων απορριμμάτων από οποιονδήποτε άλλον Χ.Α.Δ.Α. του Δήμου Ερμιονίδας ή άλλου Δήμου.

3. Θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις ούτως ώστε να τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις αποφυγής περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες θα υποθηκεύσουν το μέλλον.

ΟΧΙ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΥΡΝΩΝ. ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΗΛΙΟΚΑΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΟ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ


Κύριε Λεμπέση, τέως Δήμαρχε του Δήμου Ερμιόνης,

Σοφό για όλους, αλλά και για κάθε δημόσιο πρόσωπο ακόμη περισσότερο είναι: Όχι πότε θα ξεκινήσεις αλλά πότε θα αποχωρήσεις με αξιοπρέπεια, με το κεφάλι ψηλά, να σε σέβονται για ότι προσέφερες, πολύ ή λίγο.

Όταν αποχωρείς και μάλιστα την στιγμή που έχεις εκλεγεί τέσσερες τετραετίες Δήμαρχος, οι δημότες περιμένουν και έχουν απαίτηση να παρακολουθείς τις εξελίξεις, να κριτικάρεις καλοπροαίρετα, να προτείνεις και όχι να προσπαθείς να καπηλευτείς έργα που έγιναν από κάποιους άλλους, ενώ είχες την δυνατότητα να τα υλοποιήσεις στο τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα της Δημαρχιακής σου θητείας. Μάλλον δεν το σκέφτηκες τότε. Σαν θεία έμπνευση το σκέφτηκες στο ιερό χώρο της μονής των Αγίων Αναργύρων και αμέσως το είπες στον υφυπουργό.

Κοιτάζοντας βέβαια την φωτογραφία που δημοσίευσες κύριε Λεμπέση, είσαι πολύ μακριά από τον κύριο Ανδριανό, απορώ πως σε άκουσε και δεν σε άκουσε όλο το Μοναστήρι.

Θεωρώ ότι ο κύριος Σφυρής δεν χρειάζεται τόσο πολύ φανατικούς υποστηρικτές και ειδικά για κάποιο έργο που ο ίδιος έχει πει ότι απλά βοήθησε και αυτός να υλοποιηθεί. Εξάλλου τον θεωρώ αρκετά ικανό να υποστηρίξει τα πραγματικά έργα που έχει κάνει ή θα κάνει. Εσείς αρκεστείτε στην βοήθεια που του προσφέρατε προεκλογικά και συνεχίζετε να προσφέρετε κατά την άποψη σας μέχρι και σήμερα τουλάχιστον. Πάνω απ΄όλα προσπαθήστε έστω και τώρα να κρατήσετε την στάση που αρμόζει σε έναν τέως Δήμαρχο, που εκλέχθηκε για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και με την στάση σας μην κάνετε αυτούς που σας στήριξαν να μετανιώνουν, ίσως μέσα σε αυτούς να ήμουν και εγώ. 

Απλά για την ιστορία. Κρανίδι, Ιούλιος 2013 αίτημα από εμένα στον κύριο Ανδριανό, υφυπουργό τότε Αθλητισμού, για χλοοτάπητα στο γήπεδο Ηλιοκάστρου, άμεση πρόσκληση σε πέντε ημέρες και ραντεβού στο υπουργείο για να συζητήσουμε το θέμα . Ζητήθηκε από τον υπουργό βεβαίωση ιδιοκτησίας του γηπέδου, η οποία προσκομίσθηκε 24 Οκτωβρίου 2013 , έγινε ακόμη μία συνάντηση στο υπουργείο παρουσία και δημότη Ηλιοκάστρου, ετοιμάσθηκε και απεστάλη ο φάκελος από τον Δήμαρχο τον κ. Καμιζή και αμέσως ο κύριος Ανδριανός ενέταξε το έργο στις Δημόσιες Επενδύσεις και τον ευχαριστούμε θερμά για την άμεση ανταπόκρισή στο αίτημα και την υλοποίηση του έργου για το καλό και μόνο της νεολαίας του χωριού και όχι για φθηνούς ψηφοθηρικούς λόγους.

Οι πολίτες πλέον και γνωρίζουν και βλέπουν και κρίνουν. 

Αυτά απλά για την ιστορία.ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Συγχαρητήρια κ. Πρόδρε της Σχολικής Επιτροπής της Α΄βαθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας!κ. Πρόεδρε της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας, συγχαρητήρια!!! 
Περάσετε με επιτυχία το τεστ αντιμετώπισης διαφωνούντων, αντιφρονούντων και αντιπολιτευομένων. Πήρατε τα εύσημα του κ. Δημάρχου, ο οποίος έχει θεσμοθετήσει ως αντιπροσωπευτικό του μέσο το facebook. 
Κατατροπώσατε τους ενοχλητικούς αντιπάλους και όλους αυτούς που τολμούν και δεν χειροκροτούν.
 Όλους αυτούς που όχι μόνο δεν επευφημούν αλλά έχουν και το θράσος να αμφισβητούν το πρωτοφανές και πρωτόγνωρο έργο της Δημοτικής αρχής. 
Είναι να απορεί κανείς πως τολμήσαμε εμείς που δεν γνωρίζουμε από δημόσια διοίκηση, να αμφισβητήσουμε τους Μετρ του είδους. Μόνο κάτι να ρωτήσουμε και με όλο το σεβασμό! Ανακοινώσατε ότι έγιναν έργα πριν αυτά γίνουν; ανακοινώσατε την επισκευή του καυστήρα στις 17/2 αλλά αυτή έγινε μόλις χθες 23/2 και μόλις χθες έγινε και η ανάρτηση του εντάλματος πληρωμής. Αλλά και πάλι συγγνώμη! Μήπως πρέπει να υπάρξουν χωριστά παραστατικά προμηθευτών και υπηρεσιών; Υπάρχει κάποια απόφαση, κάποια συμφωνία για τις εργασίες οι οποίες χρειάζονταν, εν προκειμένω, στον καυστήρα του Δήμ. Σχολείου Θερμησίας ή όσο πάει; Οι τοπικοί τεχνίτες ρωτήθηκαν και δεν ενδιαφέρθηκαν να αναλάβουν το έργο; 
Να υποθέσουμε ότι δωρεές στο Δήμο Ερμιονίδας γίνονται πρώτη φορά; 
Μήπως έχει και κάποιος άλλος δημότης την ευαισθησία και τη δυνατότητα να πάρει χορηγίες ή μόνο εσείς μπορείτε; 

Οι Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων φροντίζουν για δωρεές τις οποίες σπεύδετε να οικειοποιηθείτε και πριν την ώρα τους; Μήπως κατά την πάγια τακτική σας, όποια επιτυχία υπάρχει και απ' όπου και αν προέρχεται, την προπαγανδίζετε ως δικό σας επίτευγμα για προφανείς ψηφοθηρικούς λόγους! Αντιθέτως όχι μόνο κρύβεστε και δεν απαντάτε, κάτι που εκ συστήματος και κατ΄ εξακολούθηση πράττει ο κ. Δήμαρχος στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης, όταν δεν σας συμφέρει αλλά προσπαθείτε να φορτώσετε ότι κακό γίνεται, στους αντιπάλους σας για να καλύψετε τη δική σας ανεπάρκεια. 
κ. Πρόεδρε της σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας, ο θεσμός της αντιπολίτευσης αποτελεί πυλώνα της δημοκρατίας. Οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις εντός των πλαισίων του αντιπολιτευτικού ελέγχου πρέπει να γίνονται σεβαστές από τη Δημοτική αρχή. Είστε υποχρεωμένοι να απαντάτε μέσω ημών στους δημότες. Είμαστε υποχρεωμένοι να σας ελέγχουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. 
Όσο και αν αυτό ενοχλεί τις ιδεοληψίες σας. 


Τι άλλο θα ακούσουμε ακόμη; Κατά την άποψη του κ. Δημάρχου η αντιπολίτευση είναι χρήσιμη μόνο όταν προτείνει θέσεις τις οποίες θα υλοποιεί η συμπολίτευση και θα τις παρουσιάζει, προφανώς, ως δικές της.

Να λοιπόν μία δημιουργική επισήμανση κ. Δήμαρχε.

Φροντίστε να τακτοποιηθεί το θέμα.
                                                                       

ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ. 
ΑΥΡΙΟ;
Άκρως επικίνδυνο!!!  Μικροπολιτική; 
....... Εξαρτάται.